Bảo mật

15 cài đặt Google Chrome bạn cần thay đổi ngay lập tức

Dưới đây là một số cài đặt Google Chrome bạn nên kiểm tra và cân nhắc thay đổi, để có trải nghiệm duyệt web tốt hơn. 1. Chạy Kiểm tra an toàn Chúng ta sử dụng Internet để giữ liên lạc với bạn bè và gia đình, để trả lời các câu hỏi hoặc chỉ…

Xem thêm