Chính sách đổi trả lại hàng

Không áp dụng cho các sản phẩm khi đã khui ra không thể trở về trạng thái ban đầu, thiết bị hao mòn

* Chính sách đổi hàng

– Nhập lại hàng theo bảng chiết khấu của “Chính sách trả hàng” dưới đây (theo giá mới nhất được công bố trên https://truonggiang.vn/. Nếu không có giá thì lấy giá theo giá thấp nhất trên google.com 3 dòng trên cùng trừ quảng cáo)

– Xuất hàng mới theo giá mới nhất. Bảo hành mới từ đầu

* Chính sách trả hàng

– 3 ngày đầu: Miễn phí:(Sản phẩm phải đầy đủ nguyên vẹn như lúc mới mua, có phiếu mua hàng)

– Trước 10% thời gian bảo hành: Giảm 10% (Ví dụ: Chuột máy tính có giá trị hiện tại 100k. Bảo hành 12 tháng. Đã dùng 1 tháng. Phí khấu trừ là 10%=10.000 VNĐ. Quý khách được lấy lại 90.000 VNĐ)

– Trước 25% thời gian bảo hành. Giảm 20%. Chỉ áp dụng cho bảo hành

– Trước 50% thời gian bảo hành. Giảm 30%. Chỉ áp dụng cho bảo hành

– Trước 75% thời gian bảo hành. Giảm 40%. Chỉ áp dụng cho bảo hành

– Trước khi hết thời gian bảo hành. Giảm 20%. Chỉ áp dụng cho bảo hành

– Áp dụng cho sản phẩm còn nguyên vẹn. Nằm trong diện được bảo hành. Đủ phụ kiện đi kèm

Bình luận trên Facebook