Windows

Windows 11 SE cho Giáo dục

Windows 11 SE ưu tiên đám mây, hoàn toàn mới, một hệ điều hành được xây dựng dành riêng cho giáo dục. Phương thức đơn giản với giá phải chăng giúp mọi sinh được tiếp cận hoạt động học tập Windows 11 SE được thiết kế cho các giáo viên cần một môi trường đơn…

Xem thêm

Internet Explorer ngừng hoạt động sau 27 năm

Microsoft ngừng hỗ trợ Internet Explorer từ ngày 15/6 và đề nghị người dùng chuyển sang dùng trình duyệt khác. Đến chiều 15/6, người dùng vẫn có thể mở Internet Explorer (IE) để duyệt web. Tuy nhiên, trình duyệt sẽ tự động mở thêm một cửa sổ thông báo “Internet Explorer sẽ ngừng hoạt động…

Xem thêm