Màn hình laptop Samsung

Hiển thị 15 sản phẩm

 • Đọc tiếp
  Màn hình laptop SONY VGN-SZ Series 13.3inch LED
  Liên hệ

  – Kích thước của màn hình: 13.3inch

  – Chân kết nối: 20 chân

  – Kiểu màn hình: Mỏng

  – Độ phân giải: 1280×800

  – Tại bắt ốc: 2 bên trái phải màn hình

  Màn hình laptop SONY VGN-SZ Series 13.3inch LED

  Liên hệ
 • Đọc tiếp
  Màn hình laptop 11.6inch LED full HD
  Liên hệ

  – Kích thước của màn hình: 11.6inch

  – Chân kết nối: 30 chân

  – Kiểu màn hình: Mỏng

  – Độ phân giải: 1920×1080 full HD

  – Tại bắt ốc: 4 gốc màn hình

  Màn hình laptop 11.6inch LED full HD

  Liên hệ
 • Đọc tiếp
  Màn hình laptop 10.0inch LED
  Liên hệ

  – Kích thước của màn hình: 10.0inch

  – Chân kết nối: 30 chân

  – Kiểu màn hình: Mỏng

  – Độ phân giải: 1024×600

  – Tại bắt ốc: 2 bên phải trái

  Màn hình laptop 10.0inch LED

  Liên hệ
 • Đọc tiếp
  Màn hình laptop 12.5inch LED full HD
  Liên hệ

  – Kích thước của màn hình: 12.5inch

  – Chân kết nối: 30 chân

  – Kiểu màn hình: Mỏng

  – Độ phân giải: 1920×1080 full HD

  – Tại bắt ốc: 2 bên phải trái

  Màn hình laptop 12.5inch LED full HD

  Liên hệ
 • Đọc tiếp
  Màn hình laptop 8.9inch LED
  Liên hệ

  – Kích thước của màn hình: 8.9inch

  – Chân kết nối: 40 chân

  – Kiểu màn hình: Mỏng

  – Độ phân giải: 1024×600

  – Tại bắt ốc: 2 bên phải trái

  Màn hình laptop 8.9inch LED

  Liên hệ
 • Đọc tiếp
  Màn hình laptop 17.3inch led full HD
  Liên hệ

  – Kích thước của màn hình: 17.3inch

  – Chân kết nối: 30 chân

  – Kiểu màn hình: Mỏng

  – Độ phân giải: 1920×1080 full HD

  – Tại bắt ốc: 2 bên phải trái

  Màn hình laptop 17.3inch led full HD

  Liên hệ
 • Đọc tiếp
  Màn hình laptop 12.5inch mỏng 30pin
  Liên hệ

  – Kích thước của màn hình: 12.5inch

  – Chân kết nối: 30 chân

  – Kiểu màn hình: Mỏng

  – Độ phân giải: 1366×768

  – Tại bắt ốc: 6 chỗ bắt vít dọc 2 bên trái phải của màn hình

  Màn hình laptop 12.5inch mỏng 30pin

  Liên hệ
 • Đọc tiếp
  Màn hình laptop 14.1inch WG
  Liên hệ

  – Kích thước của màn hình: 14.1inch

  – Chân kết nối: 30 chân

  – Kiểu màn hình: Mỏng

  – Độ phân giải: 1280×800

  – Tại bắt ốc: 2 bên phải trái

  Màn hình laptop 14.1inch WG

  Liên hệ
 • Đọc tiếp
  Màn hình laptop 13.3inch led mỏng
  Liên hệ

  – Kích thước của màn hình: 13.3inch

  – Chân kết nối: 40 chân

  – Kiểu màn hình: Mỏng

  – Độ phân giải: 1366×768

  – Tại bắt ốc: 4 chỗ bắt vít dọc hai bên trái phải màn hình

  Màn hình laptop 13.3inch led mỏng

  Liên hệ
 • Đọc tiếp
  Màn hình laptop 13.3inch led
  Liên hệ

  – Kích thước của màn hình: 13.3inch

  – Chân kết nối: 40 chân

  – Kiểu màn hình: Mỏng

  – Độ phân giải: 1366×768

  – Tại bắt ốc: 2 bên phải trái

  Màn hình laptop 13.3inch led

  Liên hệ
 • Đọc tiếp
  Màn hình laptop 10.1inch led
  Liên hệ

  – Kích thước của màn hình: 10.1inch

  – Chân kết nối: 40 chân

  – Kiểu màn hình: Mỏng

  – Độ phân giải: 1024×600

  – Tại bắt ốc: 2 bên phải trái

  Màn hình laptop 10.1inch led

  Liên hệ
 • Đọc tiếp
  Màn hình laptop 17.3inch led
  Liên hệ

  – Kích thước của màn hình: 17.3inch

  – Chân kết nối: 30 chân

  – Kiểu màn hình: Mỏng

  – Độ phân giải: 1920×1080

  – Tại bắt ốc: 2 bên trên dưới

  Màn hình laptop 17.3inch led

  Liên hệ
 • Đọc tiếp
  Màn hình laptop 11.6inch led
  Liên hệ

  – Kích thước của màn hình: 11.6inch

  – Chân kết nối: 40 chân

  – Kiểu màn hình: Mỏng

  – Độ phân giải: 1366×768

  – Tại bắt ốc: 2 bên trên dưới

  Màn hình laptop 11.6inch led

  Liên hệ
 • Đọc tiếp
  Màn hình laptop LCD 14.1inch
  Liên hệ

  – Kích thước của màn hình: 14.1inch

  – Chân kết nối: 30 chân

  – Kiểu màn hình: Mỏng

  – Độ phân giải: 1280×768

  – Tại bắt ốc: 2 bên trên dưới

  Màn hình laptop LCD 14.1inch

  Liên hệ
 • Đọc tiếp
  Màn hình laptop 14.0inch led
  Liên hệ

  – Kích thước của màn hình: 14.0inch

  – Chân kết nối: 30 chân

  – Kiểu màn hình: Mỏng

  – Độ phân giải: 1366×768

  – Tại bắt ốc: 2 bên trên dưới

  Màn hình laptop 14.0inch led

  Liên hệ